Kolbuszowa

Przemysł i usługi w Weryni?

Tereny w rejonie Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego, którego siedziba mieści się  Pałacu Tyszkiewiczów w Weryni (na zdjęciu), mają zostać zagospodarowane pod przemysł, magazyny i usługi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod tym […]

Spotkanie z twórczością Ryszarda Szilera
Kolbuszowa

Ryszard Sziler Człowiekiem Roku

Nasza kapituła konkursowa uznała, że tytuł człowieka 2016 roku w Kolbuszowej należy się Ryszardowi Szilerowi, miejscowemu artyście plastykowi, pisarzowi i poecie. W swojej twórczości nasz laureat koncentruje się wokół motywów związanych z polską historią, tradycją […]

Cmolas

Rusza rewitalizacja Cmolasu

W tym roku ma rozpocząć się przedsięwzięcie na niespotykaną dotąd skalę. Mowa o rewitalizacji Cmolasu, czyli uporządkowaniu jego architektury. Ma to dotknąć obszaru w promieniu, z jednej strony od linii kolejowej do Spółdzielni Kółek Rolniczych, […]

Kolbuszowa

Radni jednak nie zamknęli szkół

Zbliżająca się reforma oświatowa polegająca na likwidacji gimnazjów i zastąpieniu ich ośmioklasowymi szkołami podstawowymi wymusiła na kolbuszowskich radnych podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych. W tym celu we wtorek (07.02.) w trybie nadzwyczajnym […]

Cmolas

Problem bezrobocia wygasł?

Każdy mieszkaniec gminy Cmolas, który chce pracować, nie ma najmniejszych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Przynajmniej tak twierdzi wójt Eugeniusz Galek. Wpływ na to, jego zdaniem, ma dynamicznie rozwijające się lokalne firmy rodzinne, a także bliskość […]