Bernadetta Wolak – Posłuszny, kandydatka na urząd wójta gminy Cmolas [MATERIAŁ WYBORCZY]

Bernadetta Wolak - Posłuszny, kandydatka na urząd wójta gminy Cmolas [MATERIAŁ WYBORCZY]

Szanowni Mieszkańcy Gminy Cmolas.

Chcę podziękować za wsparcie i zaufanie, którego udzieliliście mi przez ostatnie pięć lat w mojej pracy radnej Gminy Cmolas. To był czas wytężonej pracy na rzecz Naszej lokalnej społeczności. Razem dokonaliśmy zmian, które jeszcze niedawno wydawały się niemożliwe. Jestem niezmiernie dumna z Naszych osiągnięć i efektów Naszego wspólnego zaangażowania.

Dzięki Waszym sugestiom i naszej współpracy w Radzie wiele osiągnęliśmy. Wiem jednak, że jeszcze dużo jest do zrobienia, dlatego zdecydowałam się kandydować na stanowisko wójta gminy Cmolas, by RAZEM i przy otwartej współpracy z Radą oraz Mieszkańcami kontynuować rozpoczęte zmiany.

Nie kandyduję w wyborach, aby z kimkolwiek rywalizować bądź walczyć o wygraną.

Dla mnie kampania wyborcza to nie walka lub wyścig, to nie rozmowa z Mieszkańcami na miesiąc przed wyborami.  Z Mieszkańcami nie walczy się o głosy – z Mieszkańcami należy stale rozmawiać, być w kontakcie i współpracować. Dokładnie to starałam się robić jak najlepiej, z pełnym zaangażowaniem przez ostatnie 5 lat, reagując na Wasze pytania, sugestie i przekazywane przez Was informacje.

Przedstawiam Państwu priorytety dla Gminy Cmolas na najbliższą kadencję:

OTWARTY I PRZYJAZNY URZĄD

– Urząd Gminy otwarty na pomysły, inicjatywy i działania różnych grup społecznych.

– Dopasujemy godziny pracy urzędu do potrzeb Mieszkańców.

– Będziemy prowadzić politykę zgody i równości wszystkich Mieszkańców.

– Powołamy Radę Działalności Pożytku Publicznego do wsparcia i koordynowania współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami.

– Zwiększymy przejrzystość działań władz gminy, poszerzymy dostęp do informacji publicznej poprzez przejrzysty i szczegółowy Biuletyn Informacji Publicznej oraz otwartą komunikację.

– Dopilnujemy, żeby mieszkańcy mieli swój udział we wszelkich konsultacjach związanych z potencjalna budową obwodnicy Cmolasu.

FINANSE, DOTACJE i ODPOWIEDZIALNE INWESTYCJE

– Wprowadzenie przejrzystego i odpowiedzialnego harmonogramu inwestycji.

– Konsultacja z sołectwami wszystkich prac projektowych.

– Wsparcie OSP, KGW oraz Stowarzyszeń w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

– Zabieganie o pozyskanie dotacji i dofinansowań w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim oraz u źródeł Rządowych.

– Ograniczenie zadłużenia Gminy Cmolas.

– Tworzenie przestrzeni i wspieranie warunków rozwoju przedsiębiorczości.

SOŁECTWO RZĄDZI

– Zwiększenie liczby zebrań wiejskich i spotkań w sołectwie.

– Mieszkańcy sołectwa ustalają priorytety inwestycji w swojej Wsi.

– Sołtys gospodarzem Wsi, będącym łącznikiem z Gminą, do którego każdy Mieszkaniec może otwarcie zgłosić swoje sugestie, pomysły i inicjatywy.

– Ścisła współpraca i integracja działań KGW, OSP i Stowarzyszeń w sołectwach.

STAWIAMY NA MŁODYCH I OŚWIATĘ

– Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy jako organu doradczego. Angażowanie młodzieży w proces decyzyjny dotyczący ich przyszłości. Kształtowanie przyszłych liderów samorządu.

– Inspirowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w różnych formach działalności społecznej.

– Konsultacje w sprawie stworzenia zgodnych z oczekiwaniami uczniów, nowatorskich zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.

– Otwarcie na inicjatywy wspierające rozwój dzieci i młodzieży, w tym półkolonie, zajęcia pozalekcyjne i programy rozwojowe dzieci szczególnie uzdolnionych.

– Dokładna analiza istniejącej sieci oświatowej, pełne wykorzystanie jej potencjału.

SENIOR NA WAGĘ ZŁOTA

– Inicjatywy senioralne, aktywizujące, łączące pokolenia i utrwalające historię.

– Gminna Karta Seniora dla osób korzystających z OWiR Cmolas.

– Pozyskiwanie środków zewnętrznych na projekty pro-senioralne.

– Zaangażowanie seniorów w życie społeczno-kulturalne oraz wsparcie już istniejących form i projektów (na przykład żywe lekcje historii z Seniorami).

– Wsparcie inicjatyw związanych z zagospodarowaniem wolnego czasu osób starszych.

KULTURA I TURYSTYKA, SPORT I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW

– Ożywienie działalności SOK Cmolas i świetlic w sołectwach, wsparcie wszystkich instytucji kultury w stworzeniu bogatej oferty zajęć kulturalno-sportowych i spędzania czasu wolnego.

– Wsparcie pojawiających się nowych inicjatyw sportowych, które reprezentują Gminę w regionie.

– Budowa pump-tracka, skate-parku i nowoczesnych miejsc spotkań młodzieży, zaprojektowanych z udziałem ich samych. Tworzenie przestrzeni sprzyjających aktywności, integracji i twórczości.

– Wykorzystanie planowanego Domu Pracy Twórczej jako inkubatora talentów.

– Dbałość o zabytki lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Oprócz tych ogólnych potrzeb Gminy, w każdym z sołectw widzimy wiele obszarów do pilnej interwencji. Rozmawialiśmy wspólnie z Państwem oraz kandydatami na radnych o tych sprawach w poszczególnych miejscowościach podczas spotkań i dla każdego z sołectw wyznaczymy wspólnie z Państwem priorytety. Realizacja przedstawionych zamierzeń wymaga zaangażowanej w sprawy Mieszkańców całej Rady Gminy. 

Kandydaci na radnych z KWW Razem dla Gminy Cmolas, to grupa aktywnie działających osób. Naszym celem jest dobro Mieszkańców i Naszej Gminy. Możemy to osiągnąć poprzez dialog i współpracę. Działamy RAZEM DLA GMINY CMOLAS, dlatego ja i kandydaci na radnych prosimy o Państwa poparcie 7 kwietnia 2024 roku.

Bernadetta Wolak – Posłuszny.

Materiał wyborczy sfinansowany przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Gminy Cmolas.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.
Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.