Kolbuszowa

To oni rządzą Kolbuszową

Może zabrzmi to jak banał, ale po raz kolejny dochodzimy do konstatacji, że Kolbuszową od dekad rządzą jedni i ci sami ludzie. I nie ma żadnych, choćby najmniejszych przesłanek ku temu, żeby miało to się […]

Powiat

Działo się w 2019 roku – część IV

Październik Rada Miejska podjęła decyzję o podwyżce diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Najbardziej skorzystają na tym ci, który są radnymi i jednocześnie gospodarzami wsi oraz miejskich osiedli. Wcześniej przysługiwała im tylko dieta rajcy, […]