Kolbuszowa

Emocje wokół obwodnicy

Kwestią czasu wydaje się być rozpoczęcie budowy nowej drogi wojewódzkiej w stronę Sokołowa Małopolskiego. W ramach przedsięwzięcia powstanie tzw. małej obwodnica Kolbuszowej, która połączy krajową „dziewiątkę” z drogą na Sokołów Młp. Rozwiązanie to ma rozładować […]

Kolbuszowa

Przemysł i usługi w Weryni?

Tereny w rejonie Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego, którego siedziba mieści się  Pałacu Tyszkiewiczów w Weryni (na zdjęciu), mają zostać zagospodarowane pod przemysł, magazyny i usługi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod tym […]