Kolbuszowa

Grube miliony w szkoły średnie

Blisko czteromilionowa dotacja, jaką starostwo pozyskało ze źródeł unijnych, trafia do trzech placówek oświatowych: Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, oraz Zespołu Szkół Technicznych i Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. Środki w całości przeznaczone zostaną na modernizację […]