Kolbuszowa

Kolbuszowa ma nowego skarbnika

Po prawie 29 latach pracy na stanowisku skarbnika gminy na emeryturę odszedł Stanisław Zuber. Jego uroczyste pożegnanie odbyło się na ostatniej sesji Rady Miejskiej. – Trzy dekady minęły mi bardzo szybko – przyznał skarbnik. – […]

Kolbuszowa

Kolbuszowa ma budżet na 2017 rok!

Na ostatniej sesji kolbuszowska Rada Miejska jednogłośnie uchwaliła budżet na 2017 rok. Tegoroczne dochody i wydatki ustalono na tym samym poziomie, czyli na kwotę 88 710 947. Inwestycje dotyczą głównie modernizacji dróg oraz gospodarki wodno-ściekowej. […]