Wybrano cztery warianty obwodnicy Kolbuszowej

Kolbuszowa zadłużona na 45 milionów złotych

Wybrano cztery spośród dziewięciu wariantów obwodnicy Kolbuszowej. Najkrótszy z nich wynosi 8,5 km, a najdłuższy 17,3 km. Koncepcje te zostaną poddane dalszym pracom.

Rok temu Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad podpisała umowę Promost Consulting na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Kolbuszowej. Koszt tej usługi wynosi dokładnie 2 898 029 zł, a termin jej wykonania to marzec 2024 r. Pierwszy etapem jest studium korytarzowe.
W lipcu 2021 r. przeprowadzono akcję informacyjna. Rok temu zaproponowano dziewięć wariantów. Pięć z nich dotyczą terenów po wschodniej stronie drogi nr 9, pozostałe cztery po zachodniej.

Zorganizowano spotkania dla mieszkańców gmin, przez które zaplanowano przebieg obwodnicy. Wydarzenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W wyniku akcji do GDDKiA wpłynęło 1 119 formularzy indywidualnych oraz 11 wniosków od organizacji społecznych i stowarzyszeń. Zostało to uwzględnione podczas wyboru czterech wariantów. Oto one:

Wariant 2

Rozpoczyna się w Cmolasie, gdzie łączy się za pomocą skrzyżowania z istniejącym przebiegiem drogi krajowej. Następnie przechodzi nad linią kolejową 71 i wchodzi na teren Zarębki, biegnąc północną stroną. Na dalszym omija ogródki działkowe i tereny leśne. Od km 3+150 m. zlokalizowana jest w Kolbuszowej. W km 3+558 zaprojektowano skrzyżowanie z drogami wojewódzką nr 875 i gminną.
W km 4+948 zlokalizowano skrzyżowanie z drogą powiatową. Od skrzyżowania do ok. km 5+800 przebiega przez teren miasta, a następnie przez: Kolbuszowa Górna, Werynia, Kupno i Widełkę. Obwodnica omija te tereny północną stroną.

Wariant kończy się skrzyżowaniem dróg krajowej i powiatowej w km 13+445. Długość odcinka obwodnicy w tym wariancie wynosi 13,4 km.

Wariant 3

Rozpoczyna się w Kolbuszowej, gdzie łączyć się za pomocą skrzyżowania z istniejącym przebiegiem drogi krajowej. W km 0+849 zlokalizowano wiadukt nad linią kolejową nr 71. Na dalszym przebiegu zlokalizowano dwa skrzyżowania w km 1+978 z drogą wojewódzką 875 w km 3+200 z drogą gminną.

Od skrzyżowania z drogą powiatową do ok. km 4+040 obwodnica przebiega obrzeżami miasta.

Dalej wchodzi na teren Kolbuszowej Górnej. W km 7+097 trasa przechodzi wiaduktem nad drogą powiatową oraz nad linią kolejową nr 71 w km 7+519 i drogą gminną w km 7+796. W km 7+890 zaprojektowano obiekt mostowy na cieku Górnianka. Obwodnica kończy się w rejonie zakładu Wienerberger Ceramika Budowlana w Kupnie. Długość wynosi tu 8,5 km i jest to wariant obwodnicy o najkrótszym przebiegu.
Wariant4

Rozpoczyna się w Cmolasie, gdzie łączy się za pomocą skrzyżowania z istniejącym przebiegiem drogi krajowej. Następnie przechodzi nad linią kolejową 71. W km 0+950 wchodzi na teren gminy Kolbuszowa i od północnego wschodu omija Zarębki. W km 1+276 zaprojektowano obiekt mostowy na rzece Przyrwa.

Około km 3+600 obwodnica wchodzi na teren miasta i łączy się z drogami wojewódzką nr 875 i gminną. Dalej trasa przechodzi obrzeżem obszaru leśnego dochodząc do następnego skrzyżowania z drogą powiatową. Od skrzyżowania do km 6+200 inwestycja jest zlokalizowana na terenie miasta.

Dalej przebiega w kierunku południowo – wschodnim przez: Kolbuszową Górna, Werynia, Kupno o Widełkę. W km 11+426 zaprojektowano wiadukt nad linia kolejową nr 71. Trasa włącza się prostopadle do „dziewiątki”. Na przecięciu dróg zlokalizowano skrzyżowanie. Długość wynosi tu 12,5 km.

Wariant 9

Rozpoczyna się w Cmolasie, gdzie obwodnica łączyć się za pomocą skrzyżowania z istniejącym przebiegiem drogi krajowej. Z uwagi na długość odcinka trasa przecina wiele cieków wodnych i dróg. W km 1+276 zaprojektowano most nad Dąbrówką. Na dalszym odcinku przecina linie wysokich napięć.

Następnie przebiega na wiadukcie nad drogą gminną w km 2+556 i nad dopływem z Izdebnika na obiekcie mostowym w km 2+720. W km 3+294 trasa wchodzi na teren gminy Kolbuszowa.

W miejscowości Świerczów w km 3+994 zlokalizowano skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 875.
Następnie za obiektem mostowym na cieku Świerczówka w km 4+686 przebiega przez teren Nowej Wsi. W km ok. 6+550 przecina linię wysokiego napięcia. W km 7+611 zaprojektowano skrzyżowanie z drogą powiatową. Kolejnymi obiektami na trasie tego wariantu są wiadukt nad drogą gminną oraz obiekt mostowy nad Przyrwą w km 8+912.

Za mostem droga wchodzi na teren obrębu ewidencyjnego Domatków i omija łukiem miejscowość Brzezówka po południowej stronie.

Potem obwodnica przechodzi nad ciekiem „Dopływ spod Domatkowa (Nil)” w km 11+504 na terenie Kolbuszowej Górnej oraz nieco dalej przecina linie wysokiego napięcia. W km 12+746 zlokalizowano skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 987.

Na końcowym odcinku obwodnica przebiega przez tereny rolnicze miejscowości Kupno i łączy się z istniejącym przebiegiem drogi krajowej przed zabudową miejscowości. W km 16+786 zlokalizowano skrzyżowanie łączące istniejący przebieg DK9 z obwodnicą. Długość obwodnicy wynosi tu 17,13 km i jest to najdłuższy rozpatrywany wariant.
Wybrano cztery warianty obwodnicy Kolbuszowej

Warianty te teraz są poddawane pracom projektowym./ Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione mieszkańcom i władzom lokalnym podczas kolejnej akcji informacyjnej.

Kolejnym etapem będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej. Po jej uzyskaniu, w sposób ostateczny zostanie określony przebieg przyszłej obwodnicy Kolbuszowej.

1 Komentarz

  1. Wariant 9 jest optymalny bo rozbija ruch na wiele dróg lokalnych i co najważniejsze jest najbliżej zjazdu na autostrade i kiedyś może doczekamy się wjazdu na autostradę z prawdziwego zdarzenia nie przez lasy kamionki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.
Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.