Kolbuszowa

Przemysł i usługi w Weryni?

Tereny w rejonie Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego, którego siedziba mieści się  Pałacu Tyszkiewiczów w Weryni (na zdjęciu), mają zostać zagospodarowane pod przemysł, magazyny i usługi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod tym […]