Dzikowiec

Kapuściane święto

W niedzielę (09.09) Mechowiec zaprasza na swoją coroczną sztandarową imprezę, jaką jest Święto Kapusty. Na placu Ochotniczej Straży Pożarnej wystąpią: kapela podwórkowa Paka Sędzisza, zespoły Prymule i Dzikowianie, oraz grupa śpiewacza Cmolasianie (na zdjęciu). Będzie […]