Uchwalą budżet Kolbuszowej na 2021 rok

Uchwalą budżet Kolbuszowej na 2021 rok

W ciągu najbliższych dwóch dni poznamy przyszłoroczne budżety Kolbuszowej i powiatu. Już jutro plan finansowy na 2021 rok uchwalą radni powiatowi, dzień później – miejscy.

 
Projekty uchwał Rady Powiatu są niewiadomą.  Trudno znaleźć jakiekolwiek informacje na ten temat na stronie internetowej starostwa. Nie inaczej jest z projektem budżetu na 2021 rok.

Transmisje na YouTube

Nieoficjalnie wiadomo, że planowane dochody i wydatki powiatu oscylują wokół 50 milionów złotych. Pieniędzy na inwestycje ma być niewiele, prawdopodobnie jakieś 7-8 milionów złotych. Na jakie konkretnie przedsięwzięcia mają trafić te środki, tego oczywiście nie wiadomo.

Być może więcej informacji na ten temat dowiemy się na jutrzejszej (28.12) sesji Rady Powiatu, na której uchwalany będzie budżet. Transmisję z obrad będzie można obejrzeć poniżej.

Dzień później, czyli we wtorek (29.12) budżet Kolbuszowej uchwalać będzie Rada Miejska. W tym przypadku dane finansowe są już transparentne.
Dochody gminy planowane są w kwocie 140 459 938 zł, a wydatki – 148 459 938 zł, z których majątkowe (inwestycyjne) to 33 976 376 zł. Deficyt budżetowy planuje się na kwotę 8 000 000 zł.

Szczegółową rozpiskę planowanych wydatków gminy znajdziecie tutaj, a dochodów tutaj. Transmisję z budżetowej sesji Rady Miejskiej będzie można obejrzeć na kanale YouTube gminy Kolbuszowa.

Sesja Rady Powiatu

poniedziałek, 28 grudnia, godz. 9.

PROGRAM

 1. Informacja o pracy Zarządu od poprzedniej sesji.
 2. Przedstawienie sprawozdania z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej w zakresie systemu pieczy zastępczej za 2019 rok.
 3. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2019 – 2022.
 4. Zmiana w budżecie Powiatu Kolbuszowskiego na 2020 r.
 5. Zatwierdzenie planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2021.
 6. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na rok 2021.
 7. Ustalenie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie powiatu kolbuszowskiego, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 8. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego.
 9. Uchwalenie budżetu powiatu na 2021 r.
 10. Udzielenia pomocy finansowej gminie Kolbuszowa w 2021 roku.
 11. Sprawy różne.
Sesja Rady Miejskiej

wtorek, 29 grudnia, godz. 8

PROGRAM

 1. Informacja o wydanych zarządzeniach burmistrza między sesjami.
 2. Zmiany w budżecie gminy na rok 2020.
 3. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2030.
 4. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2030.
 6. Uchwalenie budżetu gminy Kolbuszowa na rok 2021.
 7. Ustalenie dopłat do ścieków z budżetu gminy Kolbuszowa.
 8. Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu kolbuszowskiego w roku 2021.
 9. Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2021.
 10. Przekazanie miastu Rzeszów zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych.
 11. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 12. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 13. Przyjęcie gminnego programu wspierania rodziny gminy Kolbuszowa na lata 2021-2023.
 14. Uchwalenie IX zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
 15. Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy położonej w Kolbuszowej przy ulicy Józefa Rządzkiego, w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju, w Kupnie, w Kolbuszowej Górnej.
 16. Wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie  przetargowym niezabudowanej  nieruchomości gruntowej przy ulicy Brzozowej w Kolbuszowej.
 17. Uznanie petycji mieszkańców wsi Werynia osiedle Podlesie w sprawie oświetlenia drogi w okolicy domów za zasługującą na uwzględnienie.
 18. Pozostawienie petycji mieszkańców ulicy Malwowej w Kolbuszowej w sprawie kompleksowego remontu tej ulicy bez rozpatrzenia.
 19. Zatwierdzenie raportu z monitoringu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2023”.
 20. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej na rok 2021.
 21. Przyjęcie planu Rady Miejskiej w Kolbuszowej na rok 2021.
 22. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za rok 2020.
 23. Sprawy różne.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.
Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.