Koniec wakacji, radni miejscy wracają do pracy. O czym będą decydować?
W czwartek (31.08) o godz. 8 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej – po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej – odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W programie obrad wiele punktów. Dominuje tematyka oświatowa. Są m.in. projekty uchwał dotyczące dostosowania szkół do nowego systemu.
Program XLIII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej:

1. Informacja burmistrza Kolbuszowej o wydanych zarządzeniach w okresie między sesjami.
2. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018.
3. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
4. Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Bukowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów.
5. Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Domatkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej.
6. Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Kolbuszowa Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową.
7. Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janka Zawiszy w Przedborzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janka Zawiszy w Przedborzu.
8. Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Kolbuszowej Dolnej w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Kolbuszowej Dolnej.
9. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. kpt. Józefa Batorego w Weryni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. kpt. Józefa Batorego.
10. Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Jadacha w Zarębkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Andrzeja Jadacha.
11. Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kolbuszowej, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum Nr 1 w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej.
12. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Kolbuszowej, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 2 Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Gimnazjum Nr 2 im. J. Pawia II w Szkołę Podstawową Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
13. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół w Kupnie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Jana Pawła II w SP im. Jana Pawła II.
14. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół w Widełce, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Widełce 191 i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Widełce 191 w Szkołę Podstawową Królowej Jadwigi w Widełce.
15. Zmiana projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
16. Zmiany w budżecie gminy na rok 2017.
17. Udzielenie pomocy finansowej dla samorządu powiatu kolbuszowskiego w roku 2017.
18. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2024.
19. Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
20. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbuszowej.
21. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.
22. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej w miejscowości Widełka.
23. Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gminy położonej w Kolbuszowej przy ulicy 11-go Listopada.
24. Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gminy położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Miodowej.
25. Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
26. Zmiana uchwały w sprawie podziału gminy Kolbuszowa na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
27. Zmiana uchwały w sprawie podziału gminy Kolbuszowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
28. Interpelacje i wolne wnioski.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.
Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.