Kolbuszowa

Wojna na Manhattanie

Prowadzący działalność gospodarczą na Manhattanie przy ul. Janka Bytnara skarżą się na uczniów pobliskich szkół, którzy utrudniają im funkcjonowanie. – Zanim jeszcze rano otworzymy sklepy, to już całe nasze parkingi są zajęte przez auta tych […]