Cmolas

Cmolas będzie miał ulice

W tym roku Cmolas czekają znaczące zmiany. Chodzi o uporządkowanie numeracji domów na terenie tej miejscowości i nadanie nazw ulicom. Zająć się ma tym specjalna komisja. – W przyszłości czeka to pozostałe sołectwa naszej gminy […]

Cmolas

Cmolas czeka rewitalizacja

To ma być przedsięwzięcie na niespotykaną dotąd skalę. Mowa o rewitalizacji, czyli uporządkowaniu architektury Cmolasu. Dotknie to obszaru w promieniu, z jednej strony od linii kolejowej do Spółdzielni Kółek Rolniczych, i z drugiej – od […]